Uw openbaringen gratis De Gave van Laetizia Getuigenissen van Consultanten

Vie privée

Inleiding

De internetconsultant schrijft zich in op de site www. laetizia-nl.com wanneer hij/zij de bestelbon voor het gratis welkomstaanbod, invult.
Hij/zij wordt hier verder aangeduid als de “Consultant” en de site www.laetizia-nl.com als “de Site”.
De Site hecht een groot belang aan het respect van de privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens van de Consultants.
Hij neemt alle voorzorgen opdat de veiligheid van de gecommuniceerde informatie door de consultants wordt gewaarborgd en vooral opdat deze niet wordt gecommuniceerd aanonbevoegde derden.

Persoonlijke gegevens

Verzameling

De Site verzamelt persoonlijke gegevens die door de Consultant worden gecommuniceerd door op de site of een aangrenzende pagina een bestelformulier in te vullen voor een gratis of betalend product.
Het kan gaan om, onder andere, de naam en voornaam, het adres en/of de e-mail, het vast telefoonnummer en/of Gsm-nummer, de geboortedatum.

Verstrekking aan derden

De Site kan deze informatie nietdoorgeven aan commerciële partners, tenzij de Consultant dit heeft aanvaard, door het hokje dat hiervoor werd voorzien, aan te vinken.

Om zich uit te schrijven op de aanbiedingen van partners, zal de Consultant de link gebruiken die hiervoor is voorzien in de mails van de partners van de Site.

Toegangsrecht en Wijzigingsprocedure

De Consultant heeft toegangsrecht tot alle gegevens die hem aangaan en heeft het recht deze te wijzigen of om in te gaan tegen hun gebruik. Om dit recht te gebruiken, kan hij de Site contacteren op volgend adres: [email protected]

Niet-persoonsgebonden gegevens

Bepaalde niet-persoongebonden gegevens kunnen gericht verzameld worden door de tool Google Analytics voor statistische doeleinden, zoals de versie van de webbrowser van de Consultant (Netscape, Internet Explorer, etc.), het computerbesturingssysteem (Windows 98, Mac Os, etc.) en het IP adres van de computer die wordt gebruikt.

Deze gegevens worden niet bewaard door de Site.

Het bezoek op de Site genereert automatisch het gebruik van cookies, die dienen om de informatie verbonden aan de Consultant, op te slaan gedurende zijn bezoek op de Site, om te voorkomen dat hij deze op elke geconsulteerde pagina opnieuw manueel moet invullen.

De Bezoeker kan echter het gebruik van cookies voorkomen door de opties van zijn Internetbrowser aan te passen.

Uitschrijving

Indien de Consultant geen mails van de Site meer wenst te ontvangen, kan hij dit vragen door op de link voor uitschrijving, die op alle mails staan die door de Site worden verzonden, te klikken of door de Site te contacteren op volgend adres: [email protected]

Het Bedrijf trekt de aandacht van de Consultant op het feit dat een uitschrijving alle linken uitschakelt die in de mails staan die hij eerder van de Site ontving. De Consultant zal dan geen toegang meer hebben tot de producten die via deze weg werden ontvangen, indien deze niet eerder op zijn computer werden opgeslagen.

Algemene Voorwaarden
Privacy
FAQ